COWKG INSTAL dla zarządców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Dlaczego COWKG Instal?

Dlaczego COWKG Instal?

Stała współpraca z COWKG Instal pozwala nam poznać instalacje, których obsługę lub remonty prowadzimy, dzięki czemu z wyprzedzeniem możemy przewidzieć konieczne / potrzebne prace. Pozwala to zaoszczędzić kosztów, których nie uniknęło by się, w razie awarii, (czas, nerwy , koszty) Pomóż swoim wspólnotom zaoszczędzić wydatków będąc jednocześnie konkurencyjnym Zarządcą na rynku. Długoletnie doświadczenie pozwala nam zaoferować Państwu rozwiązania , które ograniczą koszty , zużycie energii i wykorzystają najnowsze rozwiązania techniczne.

Zysk zarządców

Zysk zarządców

Sposób przeprowadzenia inwestycji przez COWKG Instal wymaga od Zarządcy minimalnego wkładu pracy własnej przy jej przygotowaniu. Przeprowadzamy wstępną inwentaryzację instalacji. Zapoznajemy się ze specyfiką i problemami występującymi w danym przypadku, a następnie przygotowujemy kosztorys na podstawie zleconego zakresu prac. Oprócz zleconych prac, wskażemy miejsca wymagające naprawy, aby w przyszłości uniknąć kłopotów. Uzyskujemy to poprzez wskazanie miejsc w instalacjach, które wymagają dodatkowych czynności. Prowadzimy także doradztwo związane z efektywnym zarządzaniem przyszłościowym dobrym rozplanowaniem środków przez wspólnotę. Pomagamy uszczegółowić plan działań, aby w przyszłości nie ponosić dodatkowych kosztów.

Gwarancja jakości

Gwarancja jakości

Najlepszym i jednocześnie najbardziej miarodajnym wskaźnikiem wysokiej jakości usług firmy COWKG INSTAL Wrocław jest ogromna ilość zadowolonych Klientów w przeciągu 19 lat działania firmy. Możemy się pochwalić stałą współpracą z wieloma zarządcami, spółdzielniami oraz wspólnotami mieszkaniowymi na terenie Wrocławia i okolic. COWKG Instal udziela trzyletniej gwarancji na wykonywane usługi. COWKG Instal, jako firma ceniąca swoich Klientów posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, tak abyście mieli pewność, jakości wykonywanych usług.

Pewne koszty

Pewne koszty

Do każdego zlecenia na wykonanie instalacji sanitarnych , wymiany pionów wody oraz kanalizacyjnych otrzymacie Państwo przygotowanych kosztorys na podstawie zlecenia COWKG Instal przed wykonaniem każdego zlecenia przygotowuje / opracowuje kosztorys ofertowy uwzględniając wszelkie wskazówki zleceniodawcy, specyfikację miejsca wykonania oraz dostępne rodzaje materiałów. Podpisujemy przygotowaną umowę na ustalony zakres prac instalacyjnych. Wykonujemy wszystkie zlecone zadania z możliwością elastycznej zmiany wynikającej np ze specyfikacji budynku, lub rodzaju instalacji. Po zrealizowaniu usługi przygotowujemy kosztorys powykonawczy uwzględniając tylko / jedynie wykonane prace. Z zasady nie przekracza on kosztorysu ofertowego, jeśli nie został zmieniony wcześniej ustalony zakres prac.

COWKG Instal Wrocław
TEL: +48 508 31 31 56